Släktdata

I vår släktdatabas finns för närvarande (2/3 2024) ca 11 000 individer registrerade.

Av dessa är ca 7 216 nu levande personer.

Föreningen har ca 4 076 familjer som medlemmar.

Den äldste registrerade individen är född 1560 och den yngsta den 9 nov 2023. Databasen spänner över 18 generationer.

Mer statistik.

Detta är hemsida för

Släktföreningen Rusthållare Christoffer Sörenssons och Martha Christensdotters ättlingar.

Christoffer Sörensson och Martha Christensdotter bodde på gården Lundhög i Gylle socken nära Trelleborg i Skåne.Släktföreningen räknar Christopher Sörensson som sin anfader. Gården är uppkallad efter ättehögen Lundhög som ligger på gårdens ägor. På sin skånska resa den 19 juni 1749 kunde Carl von Linné räkna till 24 kyrkor från toppen på Lundhög.

När Christopher Sörenssons farfar, Per Sörensson, var barn pågick det Skånska kriget mellan Danmark och Sverige fortfarande. 
 
Christopher föddes den 19 januari 1739 på gården Haglösa 8 i dåvarande Fru Alstads församling norr om Trelleborg i Skåne. Christophers far, Sören Persson, dog när Christopher bara var 9 år gammal.
 
Den 28 juli 1771 gifte Christopher sig med Martha Christensdotter från Domme 8 i Fru Alstads församling. Makarna bosatte sig 1771 på gården Gylle nr 5 (Lundhög), som var ett kronohemman, dvs. ett hemman som ägdes av kronan. Ett hemman är ett äldre begrepp med betydelsen bostad, boning, hemvist, hem och som i Sveriges landskapslagar och kronans jordeböcker avsåg en på landsbygden av åtskilliga ägor bestående och bebyggd gård och jordbruksfastighet med visst mantalsvärde. Vanligen motsvarade ett hemman en bondgård med en sådan storlek att brukaren kunde försörja sig och sin familj på avkastningen av jorden och erlägga den skatt som åvilade egendomen. Ett sådant hemman åsattes ett helt mantal. Kronohemman var kronojord som innehavdes av enskild person med åborätt. Innehavaren av ett sådant hemman, kronobonden, var att betrakta som brukare av detsamma. Honom ålåg således nybyggnads- och underhållsskyldighet liksom annan landbo.
 
Christopher var Rusthållare. Rusthållare kallades den, som var innehavare av ett hemman (rusthåll), vilket åtagit sig att sätta upp och underhålla ryttare med häst och utrustning. Som kompensation befriades han från de så kallade grundskatterna (jordeboksräntan, mantalsräntan och kronotionden). Beteckningen härrör från tiden för indelningsverket. Man kan ju bara fundera över vid Christophers farfar skulle tycka om att sonson tjänade det svenska kavalleriet.
 
År 1791 förvärvade Christopher av "Hans Kongl. Maj:t och Sveriges Krona KronoHemmanet Gylle nr 5..med åker, äng, skog, mark, fiske och fiskevatten, qvarn och qvarnställe, torp och torpställe..för Ett Hundra Tre Riksdaler Femton Skillingar...Runstycken Specie".

Christopher och Martha fick 8 barn.

 

Ellena Christophersdotter

Anna Christophersdotter

Hanna Christophersdotter

Sören Christophersson

Christen Christophersson

Ola Christophersson

Kjersti Christophersdotter

Nils Christophersson

 

Vart och ett av barnen har gett upphov till en släktgren.

 

Christoffer Sörensson dog den 10 augusti 1807. Ett år senare dog även Martha Christensdotter (3 oktober 1808).

Du kan även studera släktföreningens släktträd och ta del av information om vår släkt.

Inloggning

Är du medlem bör du logga in genom att klicka på Logga in ovan (Hjälp). Då kan du ta del av information enbart för medlemmar.

Kontakter:

I frågor rörande föreningen och dess verksamhet - kontakta vår Ordförande:
(ordf@lundhog.se.) 

I frågor rörande vår hemsida - kontakta vår webmaster:
(webmaster@lundhog.se.)