Två adresser

http://www.lundhog.se/

Föreningsinformation
Släkt information
Släktgrenarns sidor
Styrelsesidor
Olika arkiv

http://www.tng.lundhog.se/

Släktdatabas

Hjälpavsnitt för medlemmar:

Inloggningshjälp
Menyer

 

Inloggningshjälp:

Släktföreningens internetsidor finns på två olika internetadresser (servar), detta eftersom olika programvaror används.

http://www.lundhog.se/ finns information om släkten, släktgrenar, föreningsinformation, arkiv mm.

http://www.tng.lundhog.se/ finns en släktdatabas.

Internetsidorna innehåller en del information enbart tillgänglig för medlemmar i släktföreningen.

Eftersom sidorna ligger på olika servrar krävs separata inloggningar.

Som medlem använder du samma inloggningsuppgifter till båda internetadresserna, dvs det användarnamn och lösenord som du fått av föreningens webmaster. Går du från den ena adressen till den andra måste logga in på den senare.

Menyhjälp

I övre kanten av sidan finns en menyrad med olika sidor: Start, Släkten....
När man håller muspekaren över en sida visas undermenyer för den sidan. T.ex Släktgren 1 m.fl. under Släkten. Genom att flytta muspekaren till önskad undersida och klicka kommer man till den önskade sidan.

När man håller muspekaren över ett sidoalternativ visas underliggande sidor till denna.

Bli medlem

Vill du bli medlem kontakta vår Ordförande (ordf@lundhog.se) eller webmaster@lundhog.se.